رفتن به بالا
  • پنجشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸
  • کد خبر : ۲۰۲۲
  • چاپ خبر : تغییرکاربری در زمین های کشاورزی مرادآباد دلفان ؛ مرثیه‌ای برای اراضی کشاورزی
به گزارش بازتاب دلفان

تغییرکاربری در زمین های کشاورزی مرادآباد دلفان ؛ مرثیه‌ای برای اراضی کشاورزی

زمین های مرغوب کشاورزی روستای مراد آباد باید مرثیه خواند که تغییر کاربری از کشاورزی به تجاری داده شده است .

موضوع مهم حفظ، نگهداری و حراست از کاربری اراضی کشاورزی و باغی از جمله موارد مهم در سیاست های کلان حوزه کشاورزی قلمداد می شود.
بحران آب و مباحث مرتبط با آن باعث گردیده تا سیاست محدود سازی کشت برنج در استان های شمالی مد نظر قرار بگیرد و به منظور تقویت بنیه تولیدی در حوزه کشاورزی مقررات سخت گیرانه تری نسبت به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تدوین یابد. هرچند که اگر به قوانین مرتبط با امر حفظ اراضی کشاورزی نگریسته شود، قانون حفظ اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ نمونه ای از یک قانون بازدارنده در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب می شود که در مفاد آن تغییر کاربری غیر مجاز، صدور مجوزها بدون طی مراحل قانونی و… جرم انگاری شده است. اما یکی از منابع مهم و اصلی در بحث مبارزه با تغییر کاربری های غیر مجاز سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص است.

در ماده ۱ این قانون، تغییر کاربری جزء در موارد ضروری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است. اما برای موارد ضروری تبصره ۱ این ماده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

با توجه به وظیفه حاکمیتی این کمیسیون که قائم بر مقامات مذکور در این نص تصریح یافته لذا بدون وجود قانون صریح و شفاف قانونی نمی توان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است.

زمین های مرغوب کشاورزی روستای مراد آباد باید مرثیه خواند که تغییر کاربری از کشاورزی به تجاری داده شده است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان پاسخگو باشند که آیا تغییر کاربری زمین اراضی روستای مراد آباد مراحل اداری و قانونی و مجوز های لازم صادر شده است که زمین های مرغوب کشاورزی مراد آباد تخریب شده است ؟

اخبار مرتبط