رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱
  • کد خبر : ۳۵۱۴
  • چاپ خبر : یادداشت امروز/می نویسم برای نوجوانان عزیز از دست رفته…
زهرا نجاتی دبیر جامعه شناسی:

یادداشت امروز/می نویسم برای نوجوانان عزیز از دست رفته…

یادداشت روز بازتاب دلفان

نوجوانی وجوانی از جمله نعمت های بی بدیل خداوند است که تا در آن به سر می بریم قدر آن را نمی دانیم و آنگاه این دوران سپری شد به تدریج منزلت جوانی آشکار میشود که متاسفانه در آن هنگام فرصت ها از دست رفته و توانمندیها زایل شده است. از جمله ویژگی های دوران جوانی آزادی خواهی، گرایش به عزت نفس است. عزت نفس و شرافتمند بودن برای نوجوان و جوان زیباست.

پس نحوه تربیتش از سوی خانواده یا مراکز تعلیم وتربیت و..‌.باید به گونه ای باشد که او را وظیفه شناس، درستکار و دارای شرافت اخلاقی وعزت نفس به بار بیاورد.

پس یکی از پرسش های بنیادی در هدایت گری نوجوان و جوان این است که با چه شیوه ای با این نسل برخورد نماییم؟ اگر روشهای تربیتی بدون افراط و تفریط اعمال شوند با آسیب های فردی و روابط اجتماعی سوق داده میشود.

نکته مهم اینجاست در این دوره نوجوان وجوان نمی تواند بی تفاوت باشد ،بی تفاوتی در برابر مردم ،جامعه ،سیاست ،رفتار مسئولان و مشکلات و مسایل گروههای گوناگون اجتماع‌. روحیه اینان سکوت و بی تفاوتی نسبت به جامعه و مردم را نمی پذیرد. همگی بارها شاهد عکس العمل های این قشر در برابر مشکلات و نفی بی تفاوتی نسبت به جامعه و مردم بوده ایم. اینان در درمورد وضع و اوضاع جامعه نمی توانند بی تفاوت باشند وبه وضع اجتماعی و معیشتی مردم نیز می اندیشند.

انسانهای غیرتمند و عالی همت به آسانی به استقبال مرگ نمی روند ،اما لحظه ای در سایه وجدان نمی توانند آرام گیرند. حقیقت وباطن اینان در هنگامه های خطر آشکار می گردد. و لحظه ای درنگ نمی کنند وهمانند شیر جنگل باشجاعت تمام در صحنه های حساس حاضر می شوند. سر به زیر بودن و آهسته آمدن و آهسته رفتن و در هیچ کاری دخالت نکردن وبا همه خوب بودن علامت تقدس و تقوا نیست، بلکه نشانه مرده بودن و بی خاصیت شدن است.

خالی کردن صحنه ، بُزدلی ، ترسویی در اندیشه و آرمان نوجوان وجوان نیست و درنظرشان خواری آشکاری است. از فرو مایگی دور اند ،دادگر اند. در روایات زیاد نوشته شده خیری در دینی نیست که درآن جوانمردی نباشد.

ودرآخر واژه مرگ که درمیان این جهان خاکی با پدیده های فانی اش، تنها انسان از این سرنوشت محتوم خبر دارد.
امام علی فرمود:مرگ مهمان ناخوشایندی است که ناخواسته از یار و دیارمان جدا می کند ،حریفی است که هماورد ندارد.

خانم ز. نجاتی دبیر جامعه شناسی

اخبار مرتبط