رفتن به بالا

  • رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دلفان

    حمایت جهاد کشاورزی از کاشت (کلزا) در شهرستان دلفان

    مهندس ساروقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان : کاشت دانه های روغنی (کلزا) یکی از محصولات استراتژیک می باشد که با توجه به حساسیت این موضوع که 85 درصد از روغن کشور از خارج تامین می شود،کشت این محصول به عنوان یکی از محصولات آسان و پر بازده می تواند دلیلی بر تامین روغن گیاهی باشد. سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری 192.5 هکتار می باشد که با میانگین عملکرد 3 تن در هکتار ...